Home

Welkom bij Valuepark Terneuzen

Valuepark Terneuzen is de ideale locatie voor chemische productie en distributie. Het is de perfecte uitvalsbasis voor bedrijven die de Europese markt willen betreden of hun positie op deze markt willen uitbreiden. Gelegen aan de monding van de Westerschelde, tussen de belangrijke havens van Rotterdam en Antwerpen, biedt Terneuzen chemische producenten en distributeurs kosteneffectieve faciliteiten. Bovendien is het park via weg, spoor, binnenlandse waterwegen en zeehavens direct verbonden met de belangrijkste afzetmarkten en toeleveranciers. Valuepark Terneuzen heeft alle voorzieningen om een belangrijk Europees knooppunt te worden voor de chemische industrie en biedt bovendien geweldige mogelijkheden voor partnerschappen.

3 Drie redenen om Valuepark Terneuzen te overwegen

  1. 1. Superieure locatie
  2. 2. Synergie onderhoud & logistiek
  3. 3. Een prima buur: DOW Benelux

Versterk uw positie

Valuepark Terneuzen biedt enorme mogelijkheden. Bedrijven kunnen hun positie versterken door de krachten te bundelen.

Uniek in Noord-West Europa

Maintenance Valuepark

Onderhoudswerkzaamheden in de procesindustrie worden meer en meer uitbesteed of uitgevoerd in combinatie met...

DOW Benelux

Met een jaarlijkse verkoop van 54 miljard dollar en wereldwijd 46.000 werknemers is Dow een gevarieerd chemisch bedrijf...

Zeeland Seaports

Zeeland Seaports speelt een belangrijke rol in de havens van Terneuzen en Vlissingen. Als havenautoriteit is Zeeland Seaports...