MVP » Kennis en innovatie

Het Ki< is een speer-, tref- én kruispunt voor kennis en innovatie. En dat voor onderhoudsbedrijven, asset owners en kennisinstellingen. Het Ki< creëert een omgeving die inspireert en motiveert, waardoor we samen oplossingen vinden voor knelpunten. Als sector én als regio krijgen we zo een sterkere positie. Het Ki< concretiseert de gedachte achter Maintenance Valuepark Terneuzen. Daarom zijn we, voordat de eerste gebouwen op het MVP komen, nu al met de eerste activiteiten begonnen: de Quest for Solutions workshops. Tegen de tijd dat er echt gebouwd wordt, ligt er zo al een stevige basis. Binnenkort wordt het Ki< in een tijdelijk onderkomen overigens al zichtbaar vlakbij het toekomstige MVP.

 

Quest for Solutions workshops

Op dinsdag 22 februari ging er geen sneeuw- maar een brainstorm door Snowbase in Terneuzen. Ruim 90 technische, creatieve, innovatieve en vooral gemotiveerde mensen, afkomstig van 45 bedrijven, namen deel aan de eerste Quest for Solutions (Q4S) workshop. Q4S betekende de kick-off voor het in januari opgerichte Kennis- en Innovatie Centrum (Ki<), dat een prominente plaats zal krijgen en onlosmakelijk deel uitmaakt van het toekomstige Maintenance Valuepark Terneuzen (MVP).

 

Doel van de Q4S workshops is de deelnemers kennis te laten maken met het Ki< en het MVP innovatieproces. Ook willen we aantonen dat samenwerking op het gebied van innovatie leuk is, en resultaat oplevert. Tijdens de Q4S zoeken we gezamenlijk naar concrete oplossingen of naar een projectmatige aanpak voor onderhoudsvraagstukken. In april volgt een tweede Q4S, die voortborduurt op de resultaten van februari, maar zeker ook nieuwe vraagstukken aan de orde stelt.

 

Ter voorbereiding op Q4S had het Ki< een aantal deelnemers gevraagd met welke vraagstukken zij in de praktijk te maken hebben. Daaruit werden zeven onderwerpen gedestilleerd, die tijdens de eerste workshop werden besproken:

  • werken op hoogte,
  • industriële reiniging,
  • beschikbaarheid van personeel,
  • samenwerking tussen asset owners en contractors,
  • condition-based maintenance en digitalisering van het onderhoudsproces.