Over ons » Zeeland Seaports

Zeeland Seaports speelt een belangrijke rol in de havens van Terneuzen en Vlissingen. Als havenautoriteit is Zeeland Seaports niet alleen verantwoordelijk voor de veiligheid van de havens, maar ook voor hun ontwikkeling, beheer en onderhoud.

Zealand Seaport beheert de havens van Terneuzen en Vlissingen al sinds 1 januari 1998. Deze publieke corporatie met rechtspersoonlijkheid werd destijds opgericht door de provincie Zeeland en de gemeentes van Borsele, Terneuzen en Vlissingen. Zeeland Seaports is dus een zogenoemde ‘joint agreement’ tussen de provincie en de gemeenten.

Zeeland Seaports is verantwoordelijk voor de bouw, het beheer en het onderhoud van de droge en natte infrastructuur van de beide havens. Als havenautoriteit is Zeeland Seaports bevoegd grond te kopen en deze te verpachten aan geschikte gebruikers. Zeeland Seaports is ook bevoegd havengelden te innen en verordeningen vast te leggen.

Kijk voor meer informatie op: www.zeelandseaports.com