Nieuws » Nieuwsoverzicht

Maintenance Valuepark Terneuzen officieel van start

Vandaag heeft Hans van der Hart, directeur van Valuepark Terneuzen het ondernemingsplan van het Maintenance Valuepark Terneuzen overhandigd aan de Zeeuwse gedeputeerde Toine Poppelaars en de burgemeester van Terneuzen, Jan Lonink. Hiermee is het park, een initiatief van Dow Benelux en Zeeland Seaports, officieel van start gegaan.

Het project Maintenance Valuepark is gericht op de realisatie van een hoogwaardig en gespecialiseerd bedrijventerrein met als doelstelling de innovatie en samenwerking in de onderhoudssector te stimuleren. Door de inrichting van een terrein waar aannemers, kennisinstellingen en aanbieders van waarde toevoegende diensten gehuisvest zullen zijn, ontstaat een ‘centre of excellence' voor onderhoudsdiensten en services gericht op de procesindustrie in Zuidwest-Nederland.

Momenteel zijn op het terrein van Dow Benelux in Terneuzen dagelijks ongeveer 25 vaste onderhoudsbedrijven actief. Veelal hebben zij eigen kantoren, werkplaatsen, transportmiddelen en ondersteunende faciliteiten. Het contractorpark is geleidelijk gegroeid. Mede als gevolg van de groei van deze onderhoudsbedrijven op het terrein en het toenemend ruimtegebrek is besloten om de haalbaarheid te onderzoeken van een nieuw te bouwen park buiten het Dow terrein.

Vanuit dit terrein leveren onderhoudsbedrijven niet alleen hun diensten aan Dow Benelux maar ook aan de diverse andere procesindustrieen in de regio. Het haalbaarheidsonderzoek heeft aangetoond dat ook andere bedrijven in de regio actief in de procesindustrie de doelstellingen van het Maintenance Valuepark onderschrijven. Door de clustering worden niet alleen kostenvoordelen gerealiseerd maar krijgt innovatie door de beoogde samenwerking een belangrijke impuls.

Voor het haalbaarheidsonderzoek ontving Valuepark Terneuzen, de joint venture van Dow Benelux en Zeeland Seaports, vorig jaar een Pieken in de Delta subsidie. Ook het World Class Maintenance programma ondersteunt dit initiatief.

terug naar overzicht